Kkotsuni pickled cabbage (10kg)
Kkotsuni pickled cabbage 20kg
dried pollack kimchi (reduced salt kimchi)
highland whole kimchi
seed white kimchi
white kimchi
whole kimchi (ripe kimchi)
Kkakdugi
seokbakji
chonggak kimchi
cucumber kimchi (seasonal product)
green onion kimchi (seasonal product)
plum and young summer radish kimchi
watery nabak kimchi
leaf mustard kimchi
radish water kimchi
kkotsuni kimchi seasoning 4kg